Tag ‘odżelazianie’

Odżelazianie i odmanganianie wody

Odżelazianie i odmanganianie wody

Proponujemy pełen zakres technologii usuwania żelaza i manganu, jako odżelaziacze do niewielkich domowych instalacji jak również do dużych stacji przemysłowych, w różnych wersjach sterowania.

Odżelaziacze, które mogą usuwać z wody nie tylko żelazo, ale też mangan znajdują coraz szersze zastosowanie w uzdatnianiu wody.

Potrzebujesz odżelaziacza? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.proekojp.pl

 

Odmanganianie wody

Gdzie należy zastosować odżelazianie wody?

Większość wód podziemnych charakteryzuje się podwyższonym stężeniem żelaza i manganu. Pierwiastki te odpowiedzialne są z kolei za barwę oraz mętność wody. Ich utlenione formy powodują rdzawe naloty w instalacji i na armaturze. W takich przypadkach niezbędne jest odżelazianie wody i odmanganianie wody.

Odżelaziacze do wody

W zależności od stężeń oraz formy w jakiej znajdują się w wodzie żelazo i mangan, stosuje się różne odżelazianie i odmanganianie wody w technologii uzdatniania wody. Najprostsze uzdatnianie wody, gdzie zastosowano odżelaziacze zakłada napowietrzenie wody i dalej usunięcie utlenionego żelaza na złożach sedymentacyjnych. Inna metoda usuwania żelaza z wody to filtracja na złożach katalitycznych. Wysokie stężenia żelaza i manganu wymagają, żeby były zastosowane dwustopniowe odżelaziacze wody.

Z czego zbudowane są odżelaziacze do wody?

Na odżelaziacze wody składają się: zbiornik filtracyjny z odpowiednim materiałem filtracyjnym, zawór sterujący procesem uzdatniania wody oraz opcjonalnie zbiornik regeneranta do płukania złoża nadmanganianem potasu. Napowietrzanie może być rozwiązane poprzez prosty inżektor napowietrzający, lub przy większych przepływach moduł sprężarka + mieszacz wodno-powietrzny (aerator).

Odżelazianie wody

Dostępne są różne rodzaje zaworów filtracyjnych w zależności od zastosowanej technologii, gdzie zastosowano odżelazianie wody lub odmanganianie wody. W miarę potrzeb, w tego typu uzdatnianie wody stosuje się proste sterowanie ręczne lub bardziej zaawansowane i łatwiejsze w eksploatacji automatyczne głowice sterujące.

Odżelaziacze do wody znajdują najszersze zastosowanie w przygotowaniu wody z ujęć podziemnych dla celów bytowych. Norma jaka musi być spełniona dla wody pitnej wynosi: Fe ? 0,2 mg/dm3; Mn ? 0,05 mg/dm3. Odżelazianie wody ma znaczenie nie tylko na walory wizualne wody, ale również wpływa na jej smak.

Odżelaziacze wody

Oczyszczanie wody poprzez odżelazianie

Niewidzialny szkodnik z głębin

Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie. Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie.

Do najbardziej rozpowszechnionych w wodzie i groźnych dla człowieka związków chorobotwórczych zalicza się związki żelaza.

Czas na diagnozę…

Konieczność odżelaziania wody występuje głównie w przypadku wód podziemnych i infiltracyjnych, rzadko występuje przy uzdatnianiu wód powierzchniowych. Zawartość żelaza w wodach podziemnych może się prezentować bardzo różnie, od śladowych ilości do aż 100 g/m3. Z reguły przyjmuję się, że znacząca większość wód podziemnych występujących do głębokości 100 m zawiera niewiele żelaza, około 10 g/m3. Ostatnio okazuję się to założenie być błędnym gdyż coraz częściej w wodach ujmowanych płycej znajduje się znacznie przekraczające tą ilość szkodliwe związki żelaza.

Jest i recepta…

W takim przypadku niezbędne jest odżelazianie wody. Proces ten polega na transformacji rozpuszczonych związków żelaza w substancje trudno rozpuszczalne. W tym celu wykorzystuje się odżelaziacze (rys.) – urządzenia w których dochodzi do napowietrzania wody.
odzelaziacz
Następnie w miarę konieczności można skorygować odczyn i przeprowadzić filtracje na odpowiednio dobranym złożu.

I po rekonwalescencji…

Stosując tą metodę możemy się cieszyć wolną od związków żelaza woda o przejrzystej barwie. Na naszych urządzeniach nie ma rdzawych zacieków dzięki czemu mają one dłuższą żywotność. Metoda odżelaziania jest bardzo skuteczna i warta uwagi nie tylko właścicieli przedsiębiorstw ale i użytkowników domowych.

Jeśli poszukujesz nowoczesnych rozwiązań do oczyszczania wody zapraszamy na stronę internetową: www.proekojp.pl – uzdatnianie wody.