Rodzaje wód używanych do celów spożywczych.

Jak pisaliśmy już wcześniej, rodzajem wody, który nadaje się do picia, jest woda słodka. Jej zasoby na Ziemi szacuje się na około 3% wszystkich wód zdatnych do spożycia, z czego 1% jest możliwy do w miarę łatwego wydobycia.

Wodę uzyskuje się z różnych ujęć. Mogą być to wody gruntowe, podskórne, powierzchniowe i wody już wcześniej uzdatniane, czyli można je nazwać „z odzysku”.

Na początku, zanim przejdziemy do części właściwej, czyli procesu uzdatniania wody, warto dowiedzieć się czym są i czym się różnią te rodzaje wód.

Wody gruntowe to wody, które zalegają pod ziemią na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nadają się do użytku w celach spożywczych z tego powodu, że leżąc na pewnych warstwach w głąb ziemi są przefiltrowane i nie podlegają wpływom czynników atmosferycznych. Sprawia to również, że wody gruntowe nie podlegają zmianom temperatury w ciągu dnia, a jedynie w zależności od pór roku – ich cechą jest równowaga termiczna. Wody gruntowe są wykorzystywane w studniach. Zgromadzenie jej zapasów wymaga dziesiątek lub nawet setek lat i jest zależne od opadów oraz ciśnienia atmosferycznego. Taka powolna regeneracja jest powodem, z którego zasoby wody gruntowej szybko się kończą przy intensywnym jej zużywaniu przez człowieka.

Wody zaskórne, nazywane również wodami podskórnymi, wodami wierzchówki czy wodami przypowierzchniowymi są wodami podziemnymi, których warstwy występują bardzo płytko pod gruntem ziemi. Taka bliskość powierzchni planety sprawia, że są bardzo podatne na zmiany temperatur oraz łatwo ulegają różnego rodzaju zanieczyszczeniom, dlatego też nie nadają się do spożycia bez wcześniejszego poddania procesom uzdatniania. Są niezbędne roślinom, które czerpią z tych źródeł wodę do bieżącego przeżycia. Wody wierzchówki są efektem zmian atmosferycznych (opadów i zmian temperatury).

Wody powierzchniowe, czyli te, z których łatwo jest czerpać, ponieważ występują na powierzchni ziemi. Rozróżniamy trzy rodzaje wód powierzchniowych: słone, czyli całkowicie niezdatne do użytku (morza, oceany) i stanowią ponad 97% całej puli wód powierzchniowych, wody słonawe (wody w ujściach rzek do mórz) oraz słodkie, zdatne do wykorzystania (jeziora, rzeki, strumienie, stawy).

Ostatnia grupa to wody uzdatniane, czyli te, które przeszły przez różne procesy chemiczne, np. odżelazianie lub odmanganianie.