Odżelazianie i odmanganianie wody część 2

Jak wiemy już z poprzednich artykułów, aby woda była zdatna do użycia, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie jej składu fizykochemicznego, aby nie był szkodliwy dla żyjących organizmów. W tym celu powinno przeprowadzić się następujące procesy:

 • filtrację mechaniczną
 • odżelazianie i odmanganianie
 • usunięcie wolnego chloru poprzez filtrację na aktywnym węglu
 • zmiękczenie
 • filtrację ochronną
 • odwróconą osmozę

Istnieje kilka metod uzdatniania wody, zależnych właśnie od jej składu. Zanim przeprowadzi się ten proces, należy poddać wodę badaniom fizykochemicznym w profesjonalnym laboratorium, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów. Prawidłowa ocena stanu wody pozwoli na dobranie odpowiednich filtrów oraz zwiększy efektywność uzdatniania.

Usuwanie żelaza i manganu z wody polega na sprowadzeniu ich łatwo rozpuszczalnych form do form trudno rozpuszczalnych, które da się zatrzymać w filtrze o odpowiednim złożu. Wybór filtra zależy od kilku czynników:

 • składu wody
 • postaci występującego żelaza i manganu
 • zawartości tlenu, dwutlenku węgla i związków organicznych

Usuwanie żelaza i manganu polega na napowietrzaniu wody surowej za pomocą inżektora lub sprężarki i mieszacza wodno-powietrznego, przeprowadzeniu korekty odczynu, jeśli zachodzą podejrzenia, że jest taka potrzeba oraz na finalnej filtracji filtrem ze specjalnie dobranym złożem.

Zdarzyć się może również sytuacja, w której woda będzie zanieczyszczona w takich ilościach, do których potrzebne jest przeprowadzenie podwójnej filtracji. Powinna być ona wtedy przeprowadzona dwustopniowo, gdzie w pierwszym etapie stosuje się filtr usuwający żelazo.

Aby woda została prawidłowo oczyszczona ze szkodliwych związków, ważne jest również odpowiednie dobranie filtrów. Wyboru tego dokonuje się w zależności od wybranego materiału filtracyjnego. Istnieją trzy główne rodzaje filtrów:

 • przy większych wydajnościach poleca się użycie filtrów piaskowo-żwirowych, których zadaniem jest przeprowadzenie płukania wodno-powietrznego
 • filtry ze złożem Birm lub ze złożem wielowarstwowym katalitycznym – zapewniają płukanie wodne
 • filtry ze złożem Greensand, które przeprowadzają płukanie wodne z dozowaniem manganianu(VIII) potasu, zwanego inaczej nadmanganianem potasu

Ważną informacją, chociaż czysto praktyczną, jest fakt, że wszelkie filtry służące do odżelaziania i odmanganiania wody powinno się koniecznie montować za filtrami mechanicznymi, ale przed urządzeniami, które zmiękczają wodę.