Przykładowe systemy odżelaziania i odmanganiania wody

Aby proces odżelaziania i odmanganiania wody przebiegał efektywnie, ważne jest zastosowanie odpowiedniego do sytuacji specjalistycznego złoża. Przykładowe złoża, jakie można użyć to:

 • BIRM – czyli złoże występujące w postaci granulatu. Posiada ono właściwości katalityczne, co nie zmienia faktu, że, aby użyć tego złoża w procesie odżelaziania i odmanganiania wody, wymaga ona konkretnego pH (odczynu). Podczas przeprowadzania procesu płukania wstępnego usuwane są w wody nagromadzone zanieczyszczenia. Podczas uzdatniania wody nie jest standardem zużywanie nadmanganianiu potasu, jednakże często zdarza się, że konieczne jest wprowadzeniem korekty pH, aby proces odmanganiania mógł zostać dokończony.
 • GREENSAND – czyli złoże, które utlenia i filtruje. Złoże to otrzymywane jest z naturalnego produktu zwanego glaukonitem. Stosuje się je przede wszystkim w procesach oczyszczania wody z żelaza, manganu i siarkowodoru. Wymaga regeneracji przy pomocy nadmanganianu potasu (KmnO4). Może być ona przeprowadzana okresowo lub ciągle w zależności od zawartości żelaza i manganu w wodzie. W przypadku, kiedy nie dojdzie do regeneracji złoża lub będzie ona opóźniona, może to spowodować jego trwałe uszkodzenie, po którym złoże trzeba będzie wymienić na sprawne. Przy użyciu złoża Greensand w procesie odżelaziania i odmanganiania wody nie jest konieczne przeprowadzenie korekty odczynu (pH) wody.
 • MTM – czyli złoża stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu i siarkowodoru – podobnie jak złoże Greensand. Również tak samo wymagana jest jego regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu (KmnO4). Przeprowadza się ją okresowo lub trwale, zależne jest to od zawartości pierwiastków chemicznych w wodzie. Również nieprzeprowadzenie regeneracji bądź zbyt późne jej wykonanie skutkuje trwałym zniszczeniem złoża.

Najlepsze filtry do uzdatniania wody powinny wykazywać między innymi następujące cechy:

 • nie wymagają ingerencji człowieka przy ich obsłudze – działają bezobsługowo, można nimi sterować automatycznie
 • cechują się bardzo wydajnymi „złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu”
 • działają przez wiele lat, nie podlegają zbyt szybkiemu wyeksploatowaniu
 • cechują się napowietrzaniem kompresorowym lub inżektorowym
 • mają długi okres gwarancji – minimum 3 lata – który świadczy o zainteresowaniu firm swoimi klientami
 • cieszą się opinią niezawodnych i skutecznych
 • cechują się niskimi kosztami utrzymania i eksploatacji
 • posiadaj zbiorniki o zwiększonej wytrzymałości