Odżelaziacze jednokolumnowe wydajność 0,4 – 2,0

ODŻELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE

seria IR-20 – IR-110 o wydajności do 0,4 – 2,0 m3/h

Wody podziemne mogą charakteryzować się podwyższoną zawartością manganu i  żelaza. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, a na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze pospiesznym. Aby właściwie dobrać należy przeprowadzić analizę laboratoryjną wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartość tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:
?    BIRM  złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych  do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.
?    GREENSAND  złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu  glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
?    MTM  złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Nasze odżelaziacze:

?    Działają bezobsługowo  są sterowane automatycznie
?    Charakteryzują się wysokowydajnymi złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
?    Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat
?    Napowietrzaniem inżektorowym lub kompresorowym
?    Wysoką niezawodnością i skutecznością  gwarancja do 3 lat
?    Niskimi kosztami eksploatacji
?    Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości
?    Najwyższą jakością za najniższą cenę

Odżelaziacz

Odżelaziacz IR 20 - IR 110

Tabela

Tabela IR 20 - IR 110

Przeliczniki jednostek:
3,8 dm3/min = 1 GPM
1 cal = 2,54 cm
1 bar = 1 atm = 15 PSI
1 mval/dm3 = 5 °F = 2,8 °N = 50 mg CaCO3/dm3
Legenda do tabeli:
1 dla celow kotlowych zaleca sie przeplyw minimalny
2 dla wody o zawartosci zelaza 1,0 mg/dm3
3 w zeleznosci od jakosci wody i przeplywu

Tagi: