Oczyszczanie wody poprzez odżelazianie

Niewidzialny szkodnik z głębin

Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie. Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie.

Do najbardziej rozpowszechnionych w wodzie i groźnych dla człowieka związków chorobotwórczych zalicza się związki żelaza.

Czas na diagnozę…

Konieczność odżelaziania wody występuje głównie w przypadku wód podziemnych i infiltracyjnych, rzadko występuje przy uzdatnianiu wód powierzchniowych. Zawartość żelaza w wodach podziemnych może się prezentować bardzo różnie, od śladowych ilości do aż 100 g/m3. Z reguły przyjmuję się, że znacząca większość wód podziemnych występujących do głębokości 100 m zawiera niewiele żelaza, około 10 g/m3. Ostatnio okazuję się to założenie być błędnym gdyż coraz częściej w wodach ujmowanych płycej znajduje się znacznie przekraczające tą ilość szkodliwe związki żelaza.

Jest i recepta…

W takim przypadku niezbędne jest odżelazianie wody. Proces ten polega na transformacji rozpuszczonych związków żelaza w substancje trudno rozpuszczalne. W tym celu wykorzystuje się odżelaziacze (rys.) – urządzenia w których dochodzi do napowietrzania wody.
odzelaziacz
Następnie w miarę konieczności można skorygować odczyn i przeprowadzić filtracje na odpowiednio dobranym złożu.

I po rekonwalescencji…

Stosując tą metodę możemy się cieszyć wolną od związków żelaza woda o przejrzystej barwie. Na naszych urządzeniach nie ma rdzawych zacieków dzięki czemu mają one dłuższą żywotność. Metoda odżelaziania jest bardzo skuteczna i warta uwagi nie tylko właścicieli przedsiębiorstw ale i użytkowników domowych.

Jeśli poszukujesz nowoczesnych rozwiązań do oczyszczania wody zapraszamy na stronę internetową: www.proekojp.pl – uzdatnianie wody.

Tagi: ,