Urządzenia do odżelaziania i odmanganiania wody

Urządzenia do odżelaziania i odmanganiania wody to różnego rodzaju filtry, przez które przepuszczana jest zanieczyszczona woda. Ich rodzaj, jaki jest stosowany, zależy od rodzaju wody. Tak, jak nie istnieją uniwersalne filtry do odżelaziania wody, tak samo nie ma takiego samego składu fizyczno-chemicznego wody z dwóch różnych ujęć. Każdy system powinien być dobrany indywidualnie pod klienta, który zamawia odżelazianie wody, zgodnie ze wskazaniami z badań jakości wody.

Budowa stacji odżelaziająco-odmanganiającej wodę zależna jest od wielu czynników, między innymi:

  • parametry fizyko-chemiczne wody
  • wydajność pompy istniejącej już stacji hydroforowej
  • zastosowany zbiornik przeponowy istniejącej już stacji hydroforowej

Stacje (filtry), służące do odżelaziania i odmanganiania wody, standardowo zbudowane są ze:

  • zbiornika ciśnieniowego
  • złoża, którego pracą jest filtracja
  • elektronicznej (bądź elektromechanicznej) głowicy, która odpowiada za proces filtracji i regeneracji złoża wody

Układy odżelaziająco-odmanganiające wodę mają również różne wydajności, np. w przedziałach od 0,4 do 22 metrów sześciennych na godzinę. Wiadomo również, iż układy oczyszczające wodę dzielą się między sobą w zależności od ich przeznaczenia – istnieją stacje do stosowania domowego oraz do użytku przemysłowego.

Stacje do stosowania w gospodarstwach domowych najczęściej charakteryzują się niewielkimi rozmiarami (ok. metra wysokości), w odróżnieniu od układów przemysłowych, których wielkość może znacznie przekraczać metr. Koszta urządzeń wahają się od dwóch do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jedno jest na pewno ważne – na zdrowiu nie należy oszczędzać.

Ważne jest, aby przy zakupie filtrów oczyszczających wodę zwracać uwagę na firmę, która je nam oferuje. Nie dajmy skusić się „firmom-krzakom”. Decydując się na usługi konkretnego przedsiębiorstwa, kupujemy nie filtr, ale czystą wodą. Dlatego też, zanim urządzenie zostanie zamontowane w domu, w naszym interesie powinno leżeć poinformowanie dostawcy o tym, jak wysokie i jakimi substancjami mamy zanieczyszczenie, jakich oczekujemy efektów oraz ilu mamy domowników – te informacje pomogą w odpowiednim dobraniu rodzaju układu oczyszczającego.