Tag ‘usuwanie żelaza z wody’

Usuwanie manganu i żelaza z wody

Uzdatnianie wody w ostatnim czasie coraz częściej wpływa na usuwanie żelaza z wody jak również na usuwanie manganu z wody.

Usuwanie manganu z wody

Gdzie należy zastosować usuwanie żelaza i manganu z wody?

Główna zasada w technologii, gdzie zastosowano usuwanie żelaza z wody polega na przeprowadzeniu go z formy rozpuszczalnej w trudno rozpuszczalną, a następnie filtracja na odpowiednim złożu. Usuwanie żelaza z wody oraz usuwanie manganu z wody najczęściej przeprowadza się na jednym stopniu filtracji, gdzie zastosowano odżelaziacze do wody.

Usuwanie żelaza z wody

Usuwanie żelaza z wody, gdzie zastosowano uzdatnianie wody jest zawsze pierwszym z etapów filtracji. Powinno ono poprzedzać wszystkie technologie jonitowe (zmiękczanie, demineralizacja, usuwanie azotanów itp.), a także techniki membranowe (odwrócona osmoza).

Dzięki zastosowaniu katalitycznych złóż odżelaziacze wody znalazły również zastosowanie jako usuwanie manganu z wody. Tego typu uzdatnianie wody ma coraz szersze zastosowanie.