Tag ‘odżelaziacze’

Odżelazianie i odmanganianie wody

Odżelazianie i odmanganianie wody

Proponujemy pełen zakres technologii usuwania żelaza i manganu, jako odżelaziacze do niewielkich domowych instalacji jak również do dużych stacji przemysłowych, w różnych wersjach sterowania.

Odżelaziacze, które mogą usuwać z wody nie tylko żelazo, ale też mangan znajdują coraz szersze zastosowanie w uzdatnianiu wody.

Potrzebujesz odżelaziacza? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.proekojp.pl

 

Odmanganianie wody

Gdzie należy zastosować odżelazianie wody?

Większość wód podziemnych charakteryzuje się podwyższonym stężeniem żelaza i manganu. Pierwiastki te odpowiedzialne są z kolei za barwę oraz mętność wody. Ich utlenione formy powodują rdzawe naloty w instalacji i na armaturze. W takich przypadkach niezbędne jest odżelazianie wody i odmanganianie wody.

Odżelaziacze do wody

W zależności od stężeń oraz formy w jakiej znajdują się w wodzie żelazo i mangan, stosuje się różne odżelazianie i odmanganianie wody w technologii uzdatniania wody. Najprostsze uzdatnianie wody, gdzie zastosowano odżelaziacze zakłada napowietrzenie wody i dalej usunięcie utlenionego żelaza na złożach sedymentacyjnych. Inna metoda usuwania żelaza z wody to filtracja na złożach katalitycznych. Wysokie stężenia żelaza i manganu wymagają, żeby były zastosowane dwustopniowe odżelaziacze wody.

Z czego zbudowane są odżelaziacze do wody?

Na odżelaziacze wody składają się: zbiornik filtracyjny z odpowiednim materiałem filtracyjnym, zawór sterujący procesem uzdatniania wody oraz opcjonalnie zbiornik regeneranta do płukania złoża nadmanganianem potasu. Napowietrzanie może być rozwiązane poprzez prosty inżektor napowietrzający, lub przy większych przepływach moduł sprężarka + mieszacz wodno-powietrzny (aerator).

Odżelazianie wody

Dostępne są różne rodzaje zaworów filtracyjnych w zależności od zastosowanej technologii, gdzie zastosowano odżelazianie wody lub odmanganianie wody. W miarę potrzeb, w tego typu uzdatnianie wody stosuje się proste sterowanie ręczne lub bardziej zaawansowane i łatwiejsze w eksploatacji automatyczne głowice sterujące.

Odżelaziacze do wody znajdują najszersze zastosowanie w przygotowaniu wody z ujęć podziemnych dla celów bytowych. Norma jaka musi być spełniona dla wody pitnej wynosi: Fe ? 0,2 mg/dm3; Mn ? 0,05 mg/dm3. Odżelazianie wody ma znaczenie nie tylko na walory wizualne wody, ale również wpływa na jej smak.

Odżelaziacze wody

Odżelaziacze jednokolumnowe wydajność 2,0 – 20,0

ODŻELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE

seria IR-130 – IR-1000
o wydajności do 2,0 – 20,0 m3/h

Wody podziemne mogą charakteryzować się podwyższoną zawartością manganu i  żelaza. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, a na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze pospiesznym. Aby właściwie dobrać należy przeprowadzić analizę laboratoryjną wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartość tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:
?    BIRM  złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych  do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.
?    GREENSAND  złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu  glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
?    MTM  złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Nasze odżelaziacze:

?    Działają bezobsługowo  są sterowane automatycznie
?    Charakteryzują się wysokowydajnymi złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
?    Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat
?    Napowietrzaniem inżektorowym lub kompresorowym
?    Wysoką niezawodnością i skutecznością  gwarancja do 3 lat
?    Niskimi kosztami eksploatacji
?    Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości
?    Najwyższą jakością za najniższą cenę

Odzelaziacz IR 130 - IR 1000

Odzelaziacz IR 130 - IR 1000

(więcej…)

Odżelaziacze jednokolumnowe wydajność 0,4 – 2,0

ODŻELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE

seria IR-20 – IR-110 o wydajności do 0,4 – 2,0 m3/h

Wody podziemne mogą charakteryzować się podwyższoną zawartością manganu i  żelaza. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, a na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze pospiesznym. Aby właściwie dobrać należy przeprowadzić analizę laboratoryjną wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartość tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:
?    BIRM  złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych  do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.
?    GREENSAND  złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu  glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
?    MTM  złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Nasze odżelaziacze:

?    Działają bezobsługowo  są sterowane automatycznie
?    Charakteryzują się wysokowydajnymi złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
?    Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat
?    Napowietrzaniem inżektorowym lub kompresorowym
?    Wysoką niezawodnością i skutecznością  gwarancja do 3 lat
?    Niskimi kosztami eksploatacji
?    Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości
?    Najwyższą jakością za najniższą cenę

Odżelaziacz

Odżelaziacz IR 20 - IR 110

(więcej…)