Woda butelkowa czy kranówka?

Już na samym wstępie warto nadmienić, że obozy zwolenników obu wód toczą ze sobą boje, przekrzykując się nawzajem argumentami na poparcie swoich tez. Miłośnicy wody źródlanej zachwalają jej wysoką zawartość drogocennych dla organizmu pierwiastków mineralnych, sympatycy kranówki starają się udowodnić, że nie ustępuje ona niczym swojej przyrodniej siostrze z łona natury.

Jako zalety wody kranowej wymieniane są jej niska cena, nieszkodliwość dla zdrowia człowieka i ogólna dostępność w każdym kranie polskiego domostwa. Przeciwnicy argumentują, że ma ona wyraźny, często przeszkadzający zapach chloru. Zwolennicy tłumaczą ten fakt pozostałością po procesie uzdatniania wody w sieciach wodociągowych. Do oczyszczania takiej wody używa się przeważnie chloru lub ozonu, których obecność w niczym nie zagraża zdrowiu człowieka oraz zapewnia pijącego o biologicznej czystości wody.

Mimo wszystko pozostały aromat jest wspomnieniem faktu, że woda została specjalnie oczyszczona i przygotowana do bezpiecznego picia, a nie jest naturalnie czysta. To jedyny argument, który może świadczyć na niekorzyść kranówki. Poza tym, różnice w smaku i zapachu to subiektywne odczucia, więc każdy wybiera to, co bardziej mu odpowiada. Z chemicznego i biologicznego punktu widzenia woda kranowa w niczym nie ustępuje butelkowanej, więc można śmiało, bez obaw wznosić nią toast za nasze zdrowie.

Jednak, aby była zdrowa i bezpieczna dla organizmu człowieka, musi przejść właśnie przez wspomniany proces uzdatniania. Może brzmieć to strasznie i kojarzyć się z dodawaniem do niej substancji śmiercionośnych dla zarazków i jednocześnie szkodliwych dla ludzi. Nic bardziej błędnego.

Woda, która płynie z kranu w 75% składa się z wody pobieranej z ujęć powierzchniowych (np. rzeki). Aby nadawała się do picia musi zostać uzdatniona w procesie chlorowania bądź ozonowania. Pozwala to usunąć z niej bakterie, mogące powodować choroby, oraz pozwala zapobiega przed wtórnym skażeniem w sieci wodociągowej.

Uzdatnianie wody to proces kilkustopniowy i nieco skomplikowany proces, który postaramy się przybliżyć w łatwy i przyjemny do odbioru sposób w następnych wpisach.

Usuwanie manganu i żelaza z wody

Uzdatnianie wody w ostatnim czasie coraz częściej wpływa na usuwanie żelaza z wody jak również na usuwanie manganu z wody.

Usuwanie manganu z wody

Gdzie należy zastosować usuwanie żelaza i manganu z wody?

Główna zasada w technologii, gdzie zastosowano usuwanie żelaza z wody polega na przeprowadzeniu go z formy rozpuszczalnej w trudno rozpuszczalną, a następnie filtracja na odpowiednim złożu. Usuwanie żelaza z wody oraz usuwanie manganu z wody najczęściej przeprowadza się na jednym stopniu filtracji, gdzie zastosowano odżelaziacze do wody.

Usuwanie żelaza z wody

Usuwanie żelaza z wody, gdzie zastosowano uzdatnianie wody jest zawsze pierwszym z etapów filtracji. Powinno ono poprzedzać wszystkie technologie jonitowe (zmiękczanie, demineralizacja, usuwanie azotanów itp.), a także techniki membranowe (odwrócona osmoza).

Dzięki zastosowaniu katalitycznych złóż odżelaziacze wody znalazły również zastosowanie jako usuwanie manganu z wody. Tego typu uzdatnianie wody ma coraz szersze zastosowanie.

Odżelaziacze jednokolumnowe wydajność 2,0 – 20,0

ODŻELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE

seria IR-130 – IR-1000
o wydajności do 2,0 – 20,0 m3/h

Wody podziemne mogą charakteryzować się podwyższoną zawartością manganu i  żelaza. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, a na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze pospiesznym. Aby właściwie dobrać należy przeprowadzić analizę laboratoryjną wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartość tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:
?    BIRM  złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych  do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.
?    GREENSAND  złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu  glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
?    MTM  złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Nasze odżelaziacze:

?    Działają bezobsługowo  są sterowane automatycznie
?    Charakteryzują się wysokowydajnymi złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
?    Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat
?    Napowietrzaniem inżektorowym lub kompresorowym
?    Wysoką niezawodnością i skutecznością  gwarancja do 3 lat
?    Niskimi kosztami eksploatacji
?    Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości
?    Najwyższą jakością za najniższą cenę

Odzelaziacz IR 130 - IR 1000

Odzelaziacz IR 130 - IR 1000

(więcej…)

Odżelaziacze jednokolumnowe wydajność 0,4 – 2,0

ODŻELAZIACZE JEDNOKOLUMNOWE

seria IR-20 – IR-110 o wydajności do 0,4 – 2,0 m3/h

Wody podziemne mogą charakteryzować się podwyższoną zawartością manganu i  żelaza. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, a na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze pospiesznym. Aby właściwie dobrać należy przeprowadzić analizę laboratoryjną wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartość tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:
?    BIRM  złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych  do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.
?    GREENSAND  złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu  glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.
?    MTM  złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Nasze odżelaziacze:

?    Działają bezobsługowo  są sterowane automatycznie
?    Charakteryzują się wysokowydajnymi złożami o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
?    Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat
?    Napowietrzaniem inżektorowym lub kompresorowym
?    Wysoką niezawodnością i skutecznością  gwarancja do 3 lat
?    Niskimi kosztami eksploatacji
?    Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości
?    Najwyższą jakością za najniższą cenę

Odżelaziacz

Odżelaziacz IR 20 - IR 110

(więcej…)

Oczyszczanie wody poprzez odżelazianie

Niewidzialny szkodnik z głębin

Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie. Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze nie jest już tylko wskazaniem, jest wyższą koniecznością. Okazuję się, że czysta woda w XXI wieku już właściwie nie istnieje, nie odnajdziemy jej nawet w dzikiej i nie odkrytej przyrodzie.

Do najbardziej rozpowszechnionych w wodzie i groźnych dla człowieka związków chorobotwórczych zalicza się związki żelaza.

Czas na diagnozę…

Konieczność odżelaziania wody występuje głównie w przypadku wód podziemnych i infiltracyjnych, rzadko występuje przy uzdatnianiu wód powierzchniowych. Zawartość żelaza w wodach podziemnych może się prezentować bardzo różnie, od śladowych ilości do aż 100 g/m3. Z reguły przyjmuję się, że znacząca większość wód podziemnych występujących do głębokości 100 m zawiera niewiele żelaza, około 10 g/m3. Ostatnio okazuję się to założenie być błędnym gdyż coraz częściej w wodach ujmowanych płycej znajduje się znacznie przekraczające tą ilość szkodliwe związki żelaza.

Jest i recepta…

W takim przypadku niezbędne jest odżelazianie wody. Proces ten polega na transformacji rozpuszczonych związków żelaza w substancje trudno rozpuszczalne. W tym celu wykorzystuje się odżelaziacze (rys.) – urządzenia w których dochodzi do napowietrzania wody.
odzelaziacz
Następnie w miarę konieczności można skorygować odczyn i przeprowadzić filtracje na odpowiednio dobranym złożu.

I po rekonwalescencji…

Stosując tą metodę możemy się cieszyć wolną od związków żelaza woda o przejrzystej barwie. Na naszych urządzeniach nie ma rdzawych zacieków dzięki czemu mają one dłuższą żywotność. Metoda odżelaziania jest bardzo skuteczna i warta uwagi nie tylko właścicieli przedsiębiorstw ale i użytkowników domowych.

Jeśli poszukujesz nowoczesnych rozwiązań do oczyszczania wody zapraszamy na stronę internetową: www.proekojp.pl – uzdatnianie wody.